KIND DINING

กิน.กอด.โลก


แคมเปญของเรา


ชวนคนไทยให้คำมั่นสัญญาไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฏหมาย เพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และลดความเสี่ยงของโรคระบาดจากสัตว์ป่า

'สกาย' ชวนคนรุ่นใหม่ ไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย #SayNotoIllegalWildMeat

‘เชฟตาม’ แนะ กินอร่อย ปลอดภัย ไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย #SayNotoIllegalWildMeat

‘หมอล็อต’ เตือน! กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เสี่ยงโรค #SayNotoIllegalWildMeat

มาสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ ไม่กินสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

#SayNotoIllegalWildMeat #KindDining #กินกอดโลก


เลือกทีมสัตว์ป่า


เลือกทีมสัตว์ที่คุณชื่นชอบและช่วยให้ทีมคุณชนะชาเลนจ์ เป็น ‘แชมเปี้ยน’ ประจำแคมเปญ โดยการเลือกทีมสัตว์ที่คุณชื่นชอบพร้อมสัญญาว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

แคมเปญ KIND DINING สร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ ไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย #SayNoToIllegalWildMeat