เต่าบึงหัวเหลือง


(ตัวแทนตระกูลสัตว์เลื้อยคลาน)

พวกเราเป็นเต่าน้ำจืด คนชอบนำพวกเรามาปล่อยวัด จึงได้ชื่อว่า “เต่าวัด” ตอนยังเล็กมีกระดองกลมคล้ายใบบัวสีเขียวเข้ม จึงมีอีกชื่อว่า “เต่าบัว” เพราะขนาดน่ารักทำให้พวกเราถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงเป็นอาหาร แต่พวกเราสามารถโตจนมีขนาดใหญ่และหนักได้ถึง 12 กิโลกรัม พวกเรามีความสำคัญในการช่วยควบคุมพืชน้ำ กินซากสัตว์ และดูแลสุขภาพของแหล่งน้ำ ถึงพวกเราจะดูคุ้นตาแต่ความจริงแล้วเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาตินะ

ร่วมทีม เต่า และสัญญาว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ป่าผิดกฏหมาย คลิก!

ผู้สัญญาร่วมทีมแล้ว 918 คน