องค์กรสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน

The Zoological Society of London (ZSL)

เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2369 เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์และการอนุรักษ์ประยุกต์ พันธกิจขององค์กรคือ รณรงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์เพื่อให้สัตว์อยู่รอดในธรรมชาติของพวกเขา องค์ความรู้ของZSLก่อให้เกิดงานด้านการอนุรักษ์และงานวิจัยในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก สวนสัตว์ 2 แห่งของ ZSL คือสวนสัตว์ ZSL ในกรุงลอนดอน และสวนสัตว์ ZSL วิปสเนด ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่ประชาชนนับล้านคน

https://www.zsl.com/