กองทุนเพื่อการคัดค้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักร

Illegal Wildlife Trade Challenge Fund (IWTCF)

เป็นโครงการทุนสนับสนุนการแข่งขันของรัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้กรมสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท มุ่งเป้าไปที่การยุติการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดย IWTCF ได้สนับสนุนงบประมาณ 37 ล้านปอนด์ให้กับ 113 โครงการในกว่า 50 ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

https://www.gov.uk/guidance/illegal-wildlife-trade-challenge-fund-iwtcf